Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

1.1. Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej Administratorem) jest Paweł Kowalówka, ul.Zalesie 57, 30-384 Kraków, numer NIP:  6790007984, REGON: 350098189, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

1.2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych, cel ich wykorzystania, działanie plików cookies.

1.3. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.4. Administrator dokłada starań aby użytkowanie Sklepu przez Użytkowników i Klientów było możliwe w sposób bezpieczny oraz przy zachowaniu odpowiedzialności i rzetelności, przestrzegając przepisów prawa.

1.5. Definicje wyrażeń stosowanych w niniejszej Polityce Prywatności znaleźć można w Regulaminie Sklepu.

 

2. Przetwarzanie danych osobowych

2.1. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, na który Użytkownicy wyrazili zgodę, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz Regulaminem Sklepu. Zakresem przetwarzania danych osobowych są w szczególności:

  1. Sprzedaż Towarów oraz realizacja Zamówień i Umów;
  2. Procesy księgowe;
  3. Obsługa Reklamacji, zwrotów i odstąpień od umów;
  4. Korespondencja i kontakt z Klientami i Użytkownikami;
  5. Przesyłanie wiadomości handlowych i innych materiałów marketingowych, za dodatkową zgodą Użytkownika;
  6. Świadczenie usług na satysfakcjonującym Klientów i Użytkowników poziomie;
  7. Dostęp dla Użytkowników i Klientów oraz umożliwienie im zamieszczania własnych treści na stronie Sklepu, w tym: zdjęcia, opinie o produktach, komentarze, posty;
  8. Umożliwienie Klientom udziału w ankietach badających satysfakcję z Towarów i procesu sprzedaży, za dodatkową zgodą Klienta;
  9. Publikacja informacji o wsparciu akcji charytatywnych przez Klientów, za dodatkową zgodą Klienta;

2.2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika lub Klienta. W przypadku niektórych celów przetwarzania danych konieczna jest dodatkowa, odrębna zgoda Klienta lub Użytkownika.

2.3. Korzystanie ze Sklepu, składanie Zamówień, zamieszczanie treści przez Użytkowników, zawieranie Umów Kupna-Sprzedaży oraz samo przekazywanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

2.4. Zamieszczenie treści przez Użytkowników, takich jak opinie i komentarze, powoduje iż publikowane są pewne dane osobowe, na przykład w formie imienia i nazwiska lub nicku. Czynność ta jest całkowicie dobrowolna, lecz wiąże się z udostępnieniem tej informacji innym Użytkownikom serwisu.

2.5. W przypadku gdy Klient dokonuje Zamówienia na rzecz osoby trzeciej, powinien uzyskać zgodę tej osoby na przekazanie danych Administratorowi, w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.

2.6. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez Administratora Danych Osobowych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w celu realizacji celów przedstawionych w punkcie 2.1 Polityki Prywatności.

2.7. Użytkownicy i Klienci mają prawo odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie oraz mogą dokonać dostępu do danych, zmiany i poprawienia danych, ograniczenia zakresu ich zastosowania lub usunięcia danych.

2.8. Osoba chcąca dokonać modyfikacji danych w zakresie innym niż umożliwionym przez Konto Użytkownika, powinna zgłosić odpowiednie żądanie na adres poczty elektronicznej: krakowopakowania@onet.pl

2.9. Administrator zbiera także informacje o adresach IP Użytkowników korzystających ze Sklepu w sposób automatyczny. Zapisywane są one przez serwer i wykorzystywane w celach zapewnienia bezpieczeństwa, prawidłowego działania i zarządzania Sklepu, rozwiązywania problemów technicznych oraz w celach statystycznych związanych ze stroną internetową Sklepu.

 

3. Zabezpieczenie danych osobowych

3.1. Administrator dokłada starań aby dane osobowe powierzone przez Użytkowników i Klientów były należycie zabezpieczone przez nieuprawnionym wykorzystaniem i modyfikacją, utratą lub kradzieżą.

3.2. Aby zapewnić bezpieczne działanie Sklepu i zabezpieczenie danych osobowych, Administrator stosuje zabezpieczenia ochronne przez wirusami, złośliwym oprogramowaniem i włamaniami.

3.3. Dane przesyłane do i od Administratora zabezpieczone są przy użyciu protokołu SSL.

 

4. Pliki cookies

4.1. Sklep korzysta z plików cookies.

4.2. Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować wykorzystanie plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.

4.3. W przypadku zablokowania zastosowania plików cookies, niektóre funkcjonalności Sklepu mogą być mniej wygodne dla Użytkownika.

4.4. Jeżeli Użytkownik nie dokona zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza to iż wyraża zgodę na ich stosowanie, a tym samym instalację na wykorzystywanym przez Użytkownika urządzeniu oraz dostęp do tych plików ze strony Sklepu internetowego.

 

5. Postanowienia końcowe

5.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosowane są postanowienia Regulaminu Sklepu oraz przepisy prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl